KIẾM THẾ ĐỘC TÔN OPEN SERVER VINH TÔN 14H ngày 28/02

[KiemTheDocTon.Com] - KIẾM THẾ ĐỘC TÔN OPEN SERVER VINH TÔN 14H ngày 28/02

"

 Thông tin máy chủ:
 Trang bị cày cuốc đơn giản
 Train đồng full map 115
 Hệ thống kinh mạch
 Vận tiêu nhận thưởng
 Tính năng thú nuôi kiếm thế
 Hoạt động đa dạng
 Phần thưởng phong phú.
Nhiều tính năng hấp dẫn khác cập nhập liên tục tại trang chủ.
 Trang chủ: https://www.kiemthedocton.com

Mô tả tính năng

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 06/03/2019
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 6
5000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
200000 Mảnh già lam kinh
200000 Mảnh Luân Hồi Ấn
2000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 2

Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 6
2500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
100000 Mảnh già lam kinh
100000 Mảnh Luân Hồi Ấn
1000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 3

Rương Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 5
1500v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
50000 Mảnh già lam kinh
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
500 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 4 - 10

Rương Thần Sa (0 Dòng)
700v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
20000 Mảnh già lam kinh
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
200 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

 

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 10h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Các huynh đệ có thể vào MÃ KHUYẾN MÃI tại trang đăng nhập để nhập CODE TOP
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị, tách đập trang bị.
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim

 

Tags: kiem the kiem the doc ton
Skype Chat
KiemTheHoangKim.Com
KiemThePhongThan.Com