[https://kiemthethienma.net] - [KiemTheThienMa.Net] - Khai Mở máy chủ mới - 14H00 chiều thứ 4 tuần này

"

Đua top Nhận phần thưởng Võ Lâm và Tài phú sever mới

Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng

Tống Kim Liên Sever 19h Chủ Nhật mỗi Tuần

Già Lam Kinh

Luân Hồi Ấn

Hộ Pháp

Phi Phong

Bách Bảo Rương Cơ Hội Nhận Được Rương Bí Kíp Trấn Phái

Event FB 9h30  thứ 4 hằng tuần

Đồng khóa như đồng thường

Thí Đấu Môn Phái 

Bạch Hổ Đường 

Hệ thống ngoại hình thú cưỡi mới - ngoại trang đa dạng 

Phiên bản kỹ năng trấn phái

Event Noel 2021 sử dụng Túi Giáng Sinh Vui Vẻ nhận Thẻ Tích lũy sự kiện mua vật phẩm ở npc cửa hàng

Tham gia game ngay bây giờ tại  Kiếm Thế Thiên Ma

Mô tả tính năng

Đua top Nhận phần thưởng Võ Lâm và Tài phú sever mới

Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng

Tống Kim Liên Sever 19h Chủ Nhật mỗi Tuần

Già Lam Kinh

Luân Hồi Ấn

Hộ Pháp

Phi Phong

Bách Bảo Rương Cơ Hội Nhận Được Rương Bí Kíp Trấn Phái

Event FB 9h30  thứ 4 hằng tuần

Đồng khóa như đồng thường

Thí Đấu Môn Phái 

Bạch Hổ Đường 

Hệ thống ngoại hình thú cưỡi mới - ngoại trang đa dạng 

Phiên bản kỹ năng trấn phái

Event Noel 2021 sử dụng Túi Giáng Sinh Vui Vẻ nhận Thẻ Tích lũy sự kiện mua vật phẩm ở npc cửa hàng

Tham gia game ngay bây giờ tại  Kiếm Thế Thiên Ma

Tags: kiem the moi ra
120
x
400
Liên hệ ngay với chúng tôi
Kiem The Hoang Kim